Special collectors edition pagdating ng panahon

If you love your father and mother more than you love Me, you are not worthy of being mine. Hindi na kailangang iulat dito dahil ang Panginoon na lamang ang nakaaalam. Kapag may napapasama sa mga salu-salo, handaan or get togethers, hindi ako ma-PR. Some people think of me as this so cold and reserved.Or if you love your son or daughter more than you love Me, you are not worthy of being mine. Just please don’t misunderstand or pre-judge me because I also know how to accomplish good deeds but I rather do it humbly and quietly. Masyado na bang nagsasaya ang ilang mga pro at inuuyam naman nila ang mga anti-RH sa kanilang umano’y tagumpay laban sa paninidigan ng mga ito?A narrow understanding neither realizes the real value of a diamond in a rough nor the natural wonder of a tranquil wilderness.Celebrate democracy, exercise freedom of expression. This blog homepage has other pages as well; refer to the side bar of this page.Sinubukan kong litratuhan ang Sirius pero ang lumitaw sa mga larawan ay animo isa itong nebula or irregular galaxy.*** Ilan sa mga susunod na sanaysay ay johnny-come-lately na nga yet never mind if these were that.Just remember that I can be a good friend but a bitter enemy, get it?

Sa mga Pinoy na tumaya sa kanya, hindi naman ibig sabihin hindi na maka-Pilipino, ha?

- "Do you think that I came to bring peace on this world? I have come to set a man against his father and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law.

A man's worst enemies will be right in his own home!

Iba-iba lang talaga ang opinyon ng mga tao tulad ng isang hinuha na ito tungkol sa kanila na tila nagkaroon ng mindset na kung hindi umano sa isinagawa ng mga pastor na ito na “intensive” Bible studies, prayover, and solascripturan way of life na ipinakilala at kanilang “more meaningful” and “happier” praise and worship services, hindi raw matatalikuran ni Pacquiao ang mga bisyo nito.

Bagay na hindi niya nagawa noong Katoliko pa siya, pastors?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “special collectors edition pagdating ng panahon”